DOBRO DOŠLI U VAŠ FORD ONLINE KATALOG OPREME

Bilo da tražite određeni stilski element, želite zaštititi svoj automobil ili učiniti vožnju lakšom i ugodnijom - sa samo nekoliko klikova mišem naći ćete široku paletu Ford Opreme.

Molimo odaberite automobil
Molimo odaberite dostavno vozilo

Roof box

Ne ostavite ništa iza sebe! Dizajnirane da budu moderne i aerodinamične, kako bi se smanjili buka vjetra i utjecaj na potrošnju goriva, ove kvalitetne Thule krovne kutije mogu nositi široku paletu tereta, a također pružaju zaštitu protiv krađe. Dostupne su u širokom rasponu veličina i stilova. Izbor je na vama!

OPŠIRNIJE

Kuka za vuču

Ne morate kompromitirati izgled vašeg automobila ako planirate vuču prikolice. Sve Fordovi odvojive kuke za vuču su dizajnirane za jednostavno rukovanje, kompletnu kompatibilnost i integraciju s vašim Fordovim električnim i sigurnosnim sustavima, čime održavaju jamstvo vašeg vozila važećim.

OPŠIRNIJE

Rear Ladder

OPŠIRNIJE

Opći uvjeti

Ford je uložio sve napore kako bi se osigurala točnost informacija sadržanih na ovim stranicama. Ford čini neprestane načine za poboljšanja specifikacija, dizajna i tehnologije proizvodnje svojih vozila. Dok ulažemo svaki napor kako bismo proizveli ažurirane proizvode i specifikacije, ova stranica se ne smije smatrati nepogrešivim vodičem za Fordove proizvode i usluge, niti predstavlja ponudu za prodaju bilo kojeg vozila. Zastupnici i trgovci nisu agenti Forda i nemaju apsolutno nikakvu ovlast obvezati Ford bilo izričitim ili podrazumijevajućim postupanjem ili zastupanjem. Svako pozivanje na ovoj stranici na brzinu ili performanse ne treba uzeti kao poticaj za opasnu vožnju ili vožnju brzinama većim od ograničenja. Svi podaci o potrošnji goriva su u skladu sa smjernicama 93/116/EC. Izračunati su koristeći jednaki ciklus ispitivanja koji se koristi za službene podatke o emisiji ispušnih plinova. Ne mogu se uspoređivati s prethodnim vrijednostima pri stalnoj brzini / gradskoj potrošnji i predstavljaju točniju stvarnu potrošnju goriva. Pri normalnom korištenju vozila vrijednosti stvarne potrošnje goriva mogu se razlikovati od onih koje se postižu kroz ispitni postupak, ovisno o tehnici vožnje, uvjetima prometa i prometnica, čimbenicima okoliša i stanju vozila. Ako ste u nedoumici, obratite se ovlaštenom zastupniku.

Pribor i značajke:

Ako nisu naznačene kao serijske, značajke/opcije ili oprema mogu biti dodatne na serijske specifikacije, dostupne samo na višim razinama opreme ili kao opcija/dodatak uz dodatni trošak za kupca.

1. UVOD

Grand Auto d.o.o., Zagreb, Ljubljanska avenija 4, Tel: +385 (1) 3710-555, Fax: +385 (1) 3496-445 Grand Auto d.o.o. upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080174599, OIB: 30176496729, SWIFT:RZBHHR2X, IBAN: HR0724840081100592584
Račun tvrtke otvoren je kod Raiffeisen banke, broj računa: 2484008-1100592584
Iznos temeljnog kapitala: 28.293.600 HRK, uplaćen u cijelosti.
Osoba ovlaštena za zastupanje: Robert Lendić

Internet stranica for.hr namijenjene je upravo vama, kako biste upoznali Ford, njegove proizvode i usluge.
Pristup i korištenje FORD internet stranica ovisi o Vašem prihvacanju dolje naznacenih uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dolje naznacenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivoj pravnojregulativi.
Suglasni ste i prihvacate da Grand Auto d.o.o., nece biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koja nastaneuslijed Vašeg propusta postupanja u skladu s dolje naznacenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.
Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s FORD Internet stranica pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s istima kako bi izbjegli eventualne nesporazume i posljedice.
Sve informacije dostupne na ovim stranicama iskljucivo su informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim stranama bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Grand Auto d.o.o.

2. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj stranica smatra se intelektualnim vlasništvom FORD-a, i kao takav je zaštićen trenutno važećim zakonima.
Reprodukcija ovih stranica, te na njima prikazanih vizuala i modela vozila odobrava se iskljucivo za osobnu uporabu, iskljucujuci bilo kakvo korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima vezanih za autorska prava odnosno trenutno važečih prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.
Svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomicna ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu, bez prethodnog dopuštenja FORD-a, bilo zlonamjerna ili slucajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlaci krivicnu i materijalnu odgovornost, te ce Grand Auto d.o.o. takvog pocinitelja goniti krivicno i materijalno temeljem važeće pravneregulative.
Ovime u isto vrijeme pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije kreativnih rješenja ili podloge web stranica www.xxxxxxxxxxxxx.hr, pojedinačnih elemenata web stranica FORD-a i logotipa FORD bez izričitog pisanog odobrenja Grand Auto d.o.o.
Ime marke FORD, logotipFORD, nazivi vozila, kao i proizvodi i usluge zaštićeni su registriranim znakom sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja Grand Auto d.o.o., smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

3. PREDSTAVLJANJE PROIZVODA I USLUGA

Informacije koje FORD objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tocnima i pouzdanima u vrijeme objave. Medutim, niti Grand Auto d.o.o., nitiFORDovlašteni zastupnici ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka na ovim web stranicama.
Karakteristike vozila predstavljene na web stranicama FORD odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku objave ili ažuriranja web stranica.
Naznacene cijene odgovaraju trenutnom FORD cjeniku.Za tocne cijene molimo obratite se vašem ovlaštenom zastupniku.
FORD zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehnicke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajuci u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene FORD, mreža zastupnikaili njeni zaposlenici ne snose odgovornost.
Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje znacajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da FORD nećete smatrati odgovornim za neispunjavanje svojih očekivanja.

4. OSOBNI I JAVNI PODACI

Vecinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.
No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava nacin prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u ovakvim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga Grand Auto d.o.o., naše podružnice, te naša prodajna mreža mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.
Osobni podaci
Grand Auto d.o.o. je dužan štititi sigurnost Vaših osobnih podataka.
Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, Grand Auto d.o.o. neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omoguciti Vašu identifikaciju, osim u slucaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da istibudu unešeni u bazu podataka Grand Auto d.o.o., kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama FORD.
Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03), Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka Grand Auto d.o.o.. Povjeravanjem svojih osobnih podataka društvu Grand Auto d.o.o., na ovim Internet stranicama ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (čl. 20. navedenog Zakona).
Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu Grand Auto d.o.o., Ljubljanska avenija 4, 10090 Zagreb, Hrvatska, možete iskoristiti sljedeća prava:

Djelomično ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja Grand Auto d.o.o., podružnica ili djelatnika prodajne mreže.

5. IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka Grand Auto d.o.o., Ljubljanska avenija 4, 10090 Zagreb, Hrvatska, kao i ovlaštenih zastupnika i članova FORDprodajne mreže.
Podaci i dane informacije biti ce pohranjeni u bazi podataka FORD društva Grand Auto d.o.o. te će se smatrati povjerljivima. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da takve podatke neće priopciti trećim osobama, iskoristiti ih protivno Vašim interesima, niti omogućiti korištenje istih trećim osobama.
Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane društva Grand Auto d.o.o., ovlaštenihzastupnika i članova FORDprodajne mreže, u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama u kod ovlaštenih FORD zastupnika, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.
Suglasni ste i prihvaćate da društvo Grand Auto d.o.o, kao i ovlašteni zastupnici i članovi FORD prodajne mreže mogu objavljivati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili slicnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Objavljeni i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja osobnih podataka i informacija o Vama.

6. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju 'takav kakav jest' bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.
Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. FORD ne jamči da će ove web stranice biti uvijek dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.
Ni pod kojim uvjetima Grand Auto d.o.o., ovlaštenizastupnicii članoviFORDprodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijsku štetu, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.
Sadržaj FORD web stranica nije ugovorno vezan.
Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku objaveili ažuriranja stranica. Iste su predstavljene samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane Grand Autod.o.o., ovlaštenihzastupnika i članova FORDprodajne mreže. Moguce su pogreške ili propusti.
Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite naše web stranice.
Do zakonom predvidenih ograničenja, FORD neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastale kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe bilo koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

7. MREŽNI KOLAČIĆI (‘Cookies’)

Kada netko posjeti stranicu, mrežni kolačić ‘cookie’ se pojavljuje na korisnikovom računalu (ukoliko korisnik prihvaća mrežni kolačić ‘cookie’) ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu. Jedna od funkcija mrežnog kolačića 'cookie’ je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti gore opisanih stranica. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima.
Ova nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su poveznice ili grafovi) naših web stranica. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju FORD web stranice.
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvaća mrežne kolačiće 'cookies’. Ako odaberete tu opciju, moći ćete vidjeti tekst nazaslonu, ali nećete imati personalizirani posjet niti ćete se moći pretplatiti na usluge koje su dostupne na stranici.
Želite li onemogućiti ‘Prihvati Cookiesť upozorenje u Microsoft Explorer-u, učinite sljedeće:

  1. Kliknite ‘View’, zatim ‘Options’.
  2. Kliknite ‘Advanced Tab’.
  3. Kliknite ‘Warn’ prije kućice ‘Accepting Cookies’.
Želite li onemogućiti ‘Prihvati Cookies’ upozorenje u Netscape Navigator-u, učinite sljedeće:
  1. Kliknite ‘Options’, zatim ‘Network Preferences’.
  2. Kliknite ‘Protocols Tab’.
  3. Kliknite ‘Warn’ prije kućice ‘Accepting Cookies’.

8. AŽURIRANJE OPĆIH UVJETA

FORD zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Najnovija verzija općih uvjeta korištenja može se pregledati napoveznici Pravne informacije, koja se nalazi u dnu web stranice.